Modulariteit

From TEST_WIKI
Jump to navigation Jump to search

https://www.kennisconsult.nl/begrippen/1405/

De mate waarin een systeem of een computerprogramma is opgebouwd uit afzonderlijke eenheden (modules), die elk een eigen functie vervullen. Een modulair systeem of programma kan worden aangepast of uitgebreid met minimale aanpassingen aan het totaal.